Akaki and Gomarteli

Akaki Tsereteli and Ivane Gomarteli

Source: National Parliamentary Library of Georgia